migrant woman with her child

Ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό ρητό:
«Ενωμένοι στην διαφορετικότητα»
ζητώντας ένα αξιοπρεπές καλωσόρισμα για τους μετανάστες στην Ευρώπη

Υπόγραψε τώρα!

Καλωσορίζοντας μετανάστες στην Ευρώπη: Προς αναζήτηση της αξιοπρέπειας

Κάποια Κράτη Μέλη της Ε.Ε. αποτυγχάνουν να σεβαστούν τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.  και το Διεθνές Δίκαιο, όταν πρόκειται για την υποδοχή των μεταναστών.

Είναι απαράδεκτο το ότι οι γυναίκες και οι άνδρες που διαφεύγουν από τον πόλεμο και τη βία, αντιμετωπίζουν ανάξιες συνθήκες υποδοχής. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ισχύουν για όλους, γιατί οι μετανάστες είναι πρώτα από όλα άνθρωποι.

Η υποδοχή των μεταναστών στην Ευρώπη πρέπει να γίνει ως μια προσπάθεια διατήρησης της αξιοπρέπειάς τους, εξασφαλίζοντας ότι όλοι αντιμετωπίζονται με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια προσοχή.

«Τα τρέχοντα συστήματα υποδοχής καταστρέφουν τις ζωές και την υγεία των μεταναστών, λόγω των φτωχών καταλυμάτων και της ανεπαρκούς πρόσβασης σε βασικά δικαιώματα, όπως το φαγητό».

Μαθητές στο γυμνάσιο Rosa Park στη Ρεν

«Μπορούμε να δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών δεν λειτουργεί»

Μαθητές στο γυμνάσιο Rosa Park στη Ρεν

Μαζί για μια Ευρώπη που διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές καλωσόρισμα: Ένα έργο με επικεφαλής νέους ανθρώπους

Αυτό το έργο διεξάγεται από μαθητές του γυμνασίου Rosa Parks στη Ρεν, οι οποίοι αποφάσισαν να λάβουν ενεργό ρόλο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο. Γνωρίζοντας για τις ανισότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, οι μαθητές αποφάσισαν να μιλήσουν ανοιχτά και να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση όσον αφορά τα δικαιώματα και τις διαδρομές των αιτούντων άσυλο. Πιστεύουν ότι οι τωρινοί κανόνες δεν είναι επαρκείς για να εγγυηθούν μια αξιοπρεπή υποδοχή για τους μετανάστες. Η ολό ένα αυξανόμενη ενημερότητά τους και η αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αποτελεί η μαρτυρία μιας αφυπνισμένης γενιάς, έτοιμης να δράσει για έναν δίκαιο κόσμο βασισμένο στην αλληλεγγύη. Η εγκάρδια κραυγή αυτών των νέων είναι πηγή έμπνευσης για όλους εκείνους που συμμερίζονται τις πεποιθήσεις τους, υπέρ της ανθρώπινης και δίκαιης μεταχείρισης για κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση ή την καταγωγή του.

«Βλέπουμε ότι οι μετανάστες δεν αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια».

Τζόντι και Κέλλυ, μαθητές στο γυμνάσιο Ros Park στη Ρεν
cycliste

Ένα από αυτά τα αφοσιωμένα νέα άτομα είναι η Garance Foglizzo, μια 23χρονη από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο που, στις 18 Ιουλίου, ξεκίνησε ένα έργο που ονόμασε “DigniTour”. Αφού συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη της ιδέας μαζί με τους μαθητές, αποφάσισε να οργανώσει ένα ταξίδι με ποδήλατο και τρένο στην Ευρώπη, έχοντας σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους νέους και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τις συνθήκες υποδοχής των μεταναστών. Το έργο στοχεύει επίσης στη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού υπογραφών.

Η επιτροπή της Πρωτοβουλίας Πολιτών έχει επίσης ενωθεί με πολίτες και οργανώσεις από πολλές χώρες, αντανακλώντας την έκταση και την ιδιαίτερη σημασία του προβλήματος σε Ισπανία, Πολωνία, Βέλγιο, Ελλάδα, Γερμανία και Ιταλία.

Προς μια συγκεκριμένη λύση: Προτάσεις των μαθητών για την επίλυση του προβλήματος

Για να υπερασπιστούμε αυτό το έργο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να συλλέξουμε ένα εκατομμύριο υπογραφές από ευρωπαίους πολίτες.

Οι λύσεις που προτείνουν οι μαθητές περιλαμβάνουν:

  • Εξασφάλιση τριών γευμάτων την ημέρα για όλους
  • Φροντίδα των ασθενών και των ατόμων με αναπηρία
  • Ασφαλής και καθαρή στέγαση
  • Πρόσβαση σε πλήρη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της γραφής, ανάγνωσης και εκμάθησης της τοπικής γλώσσας
  • Καθιέρωση του δικαιώματος στην εργασία
  • Εγγύηση ότι όλοι κατανοούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους

O σκοπός είναι να υποβάλουμε δύο πολύ συγκεκριμένα αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Να αλλάξει τη νομοθεσία

καθιστώντας δεσμευτικά πρότυπα υποδοχής στα κράτη μέλη όσον αφορά την τροφή, την υγεία, την στέγαση, την εκπαίδευση και την εργασία, εξασφαλίζοντας έτσι στους αιτούντες άσυλο αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, ανάλογες σε όλες τις χώρες.

Να θεσπίσει έναν νέο μηχανισμό

για την κατανομή των αιτούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βασισμένο στην ελεύθερη βούλησή τους και στην αποτελεσματική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Ενωμένοι για την Αξιοπρέπεια: Γιατί να υπογράψω;

Με την υπογραφή αυτής της πρωτοβουλίας, θα είμαστε σε θέση να πούμε δυνατά και ξεκάθαρα ότι υπάρχουν πολλοί από εμάς στην Ευρώπη που δεν συμφωνούμε με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μετανάστες.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών θα βοηθήσει ώστε να δοθεί φωνή σε όλους εκείνους που υπερασπίζονται την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί έχουμε τη δύναμη να επηρεάσουμε την επέκταση και την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών στην Ευρώπη και επιβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στους ευρωπαϊκούς συλλόγους που εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι μετανάστες γίνονται αποδεκτή με αξιοπρέπεια.

Υπόγραψε  τώρα!

sourire
sourire
sourire

Υπόγραψε την πρωτοβουλία: Μια απλή πράξη με μεγάλο αντίκτυπο

Το να υπογράψεις θα πάρει μόνο δύο λεπτά από τον χρόνο σου

Με την υπογραφή σας, θα δράσετε για να υποστηρίξετε έναν σημαντικό ανθρωπιστικό σκοπό, βοηθώντας παράλληλα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών. Επιπλέον, η υπογραφή σας θα προωθήσει τη διάδοση και την εφαρμογή των κοινών μας αξιών στις περιοχές μας.

Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας επίσημης διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει την ιδιαίτερη υποστήριξη του Rennes, Ville et Métropole.